With Hà Thu Đỗ

With Hà Thu Đỗ
Tấm ảnh 3cm x 4cm của Thành (ảnh được chụp khoảng năm 1968 – 1969), có lẽ Thành tặng mình năm 72 khi mình chia tay các bạn ở quê Hải Hậu để lên Hn với gia đình. Tấm ảnh cũ dĩ nhiên là mờ lắm, từ lâu mình vẫn mong một ngày nào đó mình có thể làm cho tấm ảnh được rõ nét hơn. Hôm nay mình đã thực hiện được ước mơ giản dị đó. Bạn bè ở quê mình ngoài Hà ra chẳng ai có Fb. Hà chia vui với mình nhé.

Comments are closed.