Việc này xôn xao mấy hôm nay

Việc này xôn xao mấy hôm nay. Ban đầu mình cho rằng đây là “chiêu” PR, hoặc là cũng được dịp PR cho giáo sư và ĐH này, nhưng đến hôm nay thì kinh ngạc nhận ra rằng không phải! Hoá ra người ta ấu trĩ đến mức ấy thật: không nhận ra nổi đâu là hình thức, đâu là thực chất!
Việc này liệu có liên quan gì tới quan niệm về vai trò của giáo viên trong lớp học không? Hay chỉ đơn thuần là vấn đề “làm theo quy định”?

Comments are closed.