Vì nể đồng chí Chung nên xin phép được biếu giò

Vì nể đồng chí Chung nên xin phép được biếu giò, chả nhà tôi làm cho đồng chí hàng tháng. Tổ trợ lý có thể liên hệ tôi theo số 0912425342 để nhận hàng.
Đồng chí đã giỏi ngành an ninh lại còn học Cao học Luật, người có năng lực lại còn học hành giỏi giang, tử tế quả là hiếm.

Comments are closed.