Vậy là cả dân tộc Việt trước giờ toàn ca chui không phép

Vậy là cả dân tộc Việt trước giờ toàn ca chui không phép … cảm ơn Đảng và NN hôm nay ca bài Tiến Quân Ca được cấp phép 🙂 Mình có linh tính nên từ khi học lớp 1 không bao giờ dám ca bài này do sợ bị phạt vì không phép 🙂