Văn hóa Việt và CMCN 4

Văn hóa Việt và CMCN 4.0
Đã có nhiều trao đổi về CMCN 4.0, nhiều thông tin cho rằng việc mất việc làm hàng loạt của công nhân Việt Nam là một mối lo ngại lớn, điều này không sai. Tuy nhiên càng nghiên cứu về CMCN 4.0 càng hiểu ra thêm như Tan Le ( người tham gia 2 board của WEF về CMCN 4.0) nói: ” Cuộc này dù gọi là gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng sâu rộng, lan tỏa hơn tất cả những gì chúng ta đã và đang biết”.
Và ảnh hưởng tới Văn hóa chính là sự thể hiện của điều này bởi vì như trong slide tôi trình bày ở Bộ VHTTDL:
“Theo cách hiểu truyền thống: theo nguyên lý Hình, Lý, Khí, sự tồn vong và thịnh vượng của một dân tộc phụ thuộc vào nguyên khí của dân tộc ấy, nó không chỉ thể hiện ở các hình thức nhìn thấy mà ẩn sâu trong đó là Chủ thuyết, là tinh thần, là lối sống hay tựu chung là Văn hóa của dân tộc.
Theo định nghĩa hiện đại của thế giới ( trích từ sách Culture industries): Văn hóa là tập hợp những yếu tố ảnh hưởng lên hành vi và quyết định của con người.
Và trong một thế giới sắp đến nơi mà trí tuệ nhân tạo cũng cố gắng làm điều này thì việc giữ gìn bản sắc văn hóa thiết nghĩ còn quan trọng hơn giai đoạn toàn cầu hóa vừa qua.”
Vì thế con đường có thể là duy nhất đó là: “Chúng ta sẽ phải phát triển Ngành Công nghiệp Văn Hóa song song với việc nâng cao tầm mức văn hóa của xã hội và công dân, bởi vì Ngành Công nghiệp Văn Hóa trong CMCN 4.0 là công cụ để lưu giữ và truyền bá các kết tinh bản sắc văn hóa Việt trong môi trường văn hóa Toàn cầu đa dạng và kết nối.
Chúng ta không có lựa chọn khác bởi nếu chính chúng ta không chủ động làm chủ Ngành Công nghiệp Văn Hóa Việt Nam thì ai đó sẽ làm thay, và với trí tuệ nhân tạo, ngành Công nghiệp Văn Hóa bị chi phối đó sẽ quay ngược lại chi phối và thay đổi nền văn hóa của chúng ta.”
Việc thiếu kỹ năng có thể dẫn tới mất việc làm, nhưng việc thiếu những chuẩn bị về Văn Hóa trong CMCN 4.0 thật sự có thể dẫn tới mất Dân tộc.
Đây là các ý kiến cá nhân của tôi, không tự cho là đúng, và mong được mở ra trao đổi nhiều hơn về vấn đề này Nguyễn Vũ Diệu, Trần Trọng Dương, Nguyen Duc Thanh, Ngô Thanh Nhàn, Chau Ngo, Bao Ho, Dương Nguyên Vũ, Minh Long Sơn, Nguyễn Quang Thạch, Namster Do, Hoang Huong, Hào Nguyễn, Le Thanh Vinh, Khanh Do, Cong Chi Nguyen, Giap Van Duong, Nguyễn Cảnh Bình .
Đây là slide tôi chuẩn bị tương đối kỹ, có nhiều video mọi người nhớ click vào để xem ở slide 13-19, 22, 51, để xem mọi người nên dùng wifi download 400M slide này về máy tính.

Comments are closed.