Từ ngày hợp tác với anh #giaohàngtiếtkiệm này thấy bán hàng online nhẹ nhàng hơn hẳn

Từ ngày hợp tác với anh #giaohàngtiếtkiệm này thấy bán hàng online nhẹ nhàng hơn hẳn.
Không cần ra bưu cục gửi hàng, không cần check vận đơn, không cần ra bưu cục đối soát thanh toán.
Tất cả chỉ cần 1 bản app là ok.
Đúng là thời đại công nghệ!!!
See Translation

26 thoughts on “Từ ngày hợp tác với anh #giaohàngtiếtkiệm này thấy bán hàng online nhẹ nhàng hơn hẳn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *