Từ cả trăm kg tài liệu hồ sơ dự thầu

Từ cả trăm kg tài liệu hồ sơ dự thầu, sau 1 năm giờ đã thành sản phẩm cũng gọi là ra tấm ra món.
Chúc mừng Trung tâm dữ liệu mới (Data Center) của Ngân hàng Nhà nước đã ra đời và đi vào hoạt động, là 1 trung tâm với hệ thống trang bị khủng và hiện đại nhất của ngành Ngân hàng (đáp ứng chuẩn “Tier 3 ” của thế giới) với thời gian thiết kế và lắp đặt ngắn kỷ lục (4 tháng thiết kế, 7 tháng xây dựng và lắp đặt; so với chuẩn thế giới tương ứng là 6-12 tháng và 12-18 tháng).

Comments are closed.