Từ cả trăm kg tài liệu hồ sơ dự thầu

Từ cả trăm kg tài liệu hồ sơ dự thầu, sau 1 năm giờ đã thành sản phẩm cũng gọi là ra tấm ra món.
Chúc mừng Trung tâm dữ liệu mới (Data Center) của Ngân hàng Nhà nước đã ra đời và đi vào hoạt động, là 1 trung tâm với hệ thống trang bị khủng và hiện đại nhất của ngành Ngân hàng (đáp ứng chuẩn “Tier 3 ” của thế giới) với thời gian thiết kế và lắp đặt ngắn kỷ lục (4 tháng thiết kế, 7 tháng xây dựng và lắp đặt; so với chuẩn thế giới tương ứng là 6-12 tháng và 12-18 tháng).

9 thoughts on “Từ cả trăm kg tài liệu hồ sơ dự thầu

  1. Chúc mừng thành công của anh Chu Phuong Nam và SBV. Tuy nhiên, khi nói về DC thì TierX mới chỉ là chuẩn ₫ể nói lên khả năng khôi phục của các cấu thành vật lí của DC. Tier3 không có khả nâng Fault Tolerant, một trong những tiêu chuẩn quan trọng của DC. Thêm nữa khi nói ₫ến DC họ còn phải xem xét ₫ến Storage, Energy Efficiency, Cloud Computing, Operation, etc. Quan trọng nhất của SBV là sau khi có DC mới thì có thêm nhiều nghiệp vụ mới hơn không? Các nghiệp vụ có chạy nhanh hơn, cho kết quả chính xác, tin cậy hơn hơn không?

    1. Kỹ thuật quá, điều quan trọng là SBV đang tiệm cận đến những chuẩn mực của thế giới.

  2. Chu Phuong Nam ₫úng là rất quan trọng. Chuẩn mực QT cho DC cũng có nhiều chuẩn, từ bao quát cho ₫ến thành phần. TierX mới chỉ là chuẩn mực nói là con voi nó sừng sững như hai, ba, hoậc bốn cái cột ₫ình. Nó chưa nói ₫ến nó to như cái quạt nan, hay cứng như cái chổi xể, etc. Tếu táo vui là vậy. Anh không là người làm về CN nên nó hơi rối bời, phức tạp. Thực tế cái gì ₫ã ₫ược ₫ịnh nghĩa là chuẩn rồi thì ₫ều rất rõ ràng, chính xác. Many thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *