Truyện Nhậm Ngã Hành thời @

Truyện Nhậm Ngã Hành thời @.
Đến hẹn vào sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, các kỳ tiếp theo của truyện Nhậm Ngã Hành thời @ được xuất bản đến bạn đọc.
Xưa kia, Nhậm Ngã Hành dùng hấp tinh đại pháp hút nội công của người khác biến thành của mình. Ngày nay, thời @, có Nhậm Ngã Hành @ dùng “hấp tinh @ đại pháp – hấp dữ liệu khách hàng”, biến dữ liệu của khách hàng thành của mình để phục vụ mục đích kinh doanh.
Kỳ số 9 được viết bởi Linh nương nương, một cao thủ về đổi mới sáng tạo phóng tác, hứa hẹn nhiều tri thức thú vị.
Hãy liked và đón đọc tại fanpage Truyện Nhậm Ngã Hành thời a còng này nhé.
Đọc 8 kỳ trước: http://www.caotrunghieu.com/se…/label/Nham-Nga-Hanh-thoi-%40
https://www.facebook.com/NhamNgaHanhThoiaCong/