Trong một buổi nói chuyện về một bệnh nhân

Trong một buổi nói chuyện về một bệnh nhân, có bệnh nhân ngồi đó, cả thảy năm người và bệnh nhân là sáu mà năm người kia ai cũng khăng khăng mình đúng và gân cổ lên giải thích, bảo vệ ý kiến cùng sự nghiên cứu của mình… Một lúc sau chợt tỉnh ra thì người bệnh lên cơn co giật và phải cấp cứu nhưng không kịp. Năm người kia lại to mồm chửi nhau và đổ lỗi lung tung.
Nếu bạn biết yêu thương người thân đang mang bệnh, thì đừng bàn về bệnh trước mặt họ cũng đừng bắt họ phải làm thế này thế nọ để được khỏi bệnh. Hãy động viên họ và khuyến khích họ làm việc, lao động như khi chưa bệnh để họ không bị tủi thân khi mang trong mình tư tưởng sẽ trở nên vô dụng vì đang mang bệnh. Tinh thần lạc quan là điều rất cần trong việc điều trị.
Phần lớn ở Việt Nam lại khuyến khích và bắt ép bệnh nhân phải nghỉ, không cho làm bất cứ cái gì mà không biết rằng họ đang muốn thể hiện họ là người bình thường chứ không phải bệnh nhân.
See Translation