Trong lớp chỉ có Anna (lớp 4) và 1 bạn nữa có điện thoại dù Anna chỉ dùng Nokia 1300 cũ nhưng Anna tranh thủ kinh doanh luôn

Trong lớp chỉ có Anna (lớp 4) và 1 bạn nữa có điện thoại dù Anna chỉ dùng Nokia 1300 cũ nhưng Anna tranh thủ kinh doanh luôn. Dưới 1 phút là 2K, chỉ báo “Vâng, Dạ, Mang đồ… bla bla” thì miễn phí.
——-
Tao nể con tao quá các mày ạ 🙂

Comments are closed.