Trời chuyển mưa rào

Trời chuyển mưa rào
————————–
Cuối tuần trời đẹp sao sơn đen
Nắng trốn mây buồn gió chẳng quen
Lão sấm già rồi sao chẳng ngủ
Lua khua cất giọng tiếng bon chen
Kèn hồng héo úa rụng đầy đường
Lạnh vía tường vi sợ chẳng vương
Phố thị nhốn nhao người dọn dẹp
Cà phê nhộn nhịp kẻ nhờ nương
Chẳng biết trời xanh ở chốn nao
Sao đành trút nước trận mưa rào
Chim muông rũ cánh bay về tổ
Lũ kiến cong lưng đội núi cao
Khí trời u uất sắc đen buông
Lãnh lót nhà thờ vãng tiếng chuông
Mặt trời trót bận đi công tác
Nên mượn thiên lôi đánh trống buồn
Mây đành mượn lược chị Hằng Nga
Vội chải tóc dài rũ thiết tha
Vận một đồ đen tuần hạ giới
Trên người chiếc nhẫn trắng màu ngà
———————
CHIM ÉN (23/04/2017)