Trên đời này

Trên đời này, có 5 lý do chia tay phi thực tế, nhưng con người ta lại cố gắng nói ra một cách đầy hợp lý mà không biết người nghe cảm thấy đau lòng như thế nào.
1.Không có tình yêu nào kết thúc vì BỊ GIA ĐÌNH NGĂN CẢN.
(Muốn yêu người ta tìm cách. Hết yêu người ta tìm lý do)
2.Không có tình yêu nào kết thúc vì KHÔNG HỢP.
(Không ai sinh ra trên đời này là hợp nhau cả. Vì yêu họ cố gắng chấp nhận khuyết điểm của nhau mà thôi)
3.Không có tình yêu nào kết thúc vì KHOẢNG CÁCH.
(Khoảng cách không sai, sai ở lòng người.)
4. Không có tình yêu nào kết thúc vì ĐẾN SAU.
(Bạn đến trước, nhưng nếu họ đem lòng yêu người đến sau, bạn vẫn thua.)
5.Không có tình yêu nào kết thúc vì TƯƠNG LAI.
(Tin tôi đi, nếu bạn tin tương lai đc vẽ bằng lời nói của họ, bạn sẽ chính là một con ngu trong truyền thuyết.)
Một người đàn ông thực tâm yêu bạn, họ sẽ không dễ dàng để bạn ra khỏi cuộc sống của họ.
Mọi lý do sau chia tay, đều chỉ là trò nực cười.