Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè.
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây.
Tôi thấy thanh thản như mây trời.
Dần dần cứ xa rời tôi.
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi.
Gọi những bình yên nào ghé chơi.
Cần lắm gần lắm sao vời vợi.
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời…

Comments are closed.