“Tôi thà nhìn lại đời mình và nói

“Tôi thà nhìn lại đời mình và nói, “Không thể tin được, mình đã làm điều đó”, hơn là “Mình ước gì mình đã làm điều ấy”.
Sống, đơn giản là làm tốt nhất những gì có thể, đi xa nhất và lâu nhất có thể, để sau này không tiếc nuối điều gì.

Comments are closed.