Tỉa những chiếc lá khô

Tỉa những chiếc lá khô, những bông hoa đã héo, bắt những con rệp, con sâu cuốn lá đi…để cho những chiếc lá, những bông hoa trên cây được xanh hơn, tươi thắm hơn, cây sẽ mạnh mẽ và tốt tươi hơn!
Cuộc sống cũng như vậy nhỉ? Mỗi một người cũng giống như một cái cây thôi… gạt bỏ đi những điều phiền muộn, bỏ đi những thứ không cần thiết của đời mình, để được vui, được có nhiều năng lượng tích cực. Sống là “không cần phải chờ đợi nhỉ”!
Cứ bắt tay vào “trồng nên một mảnh vườn xinh”, không cần chờ ai đó “hái dăm hoa rồi mang đến cho mình”!
Và mỗi ngày chăm sóc, vun xới
(nhật ký của người làm vườn JK)
#gardening #planttreeseveryday #treelover #greenlover #sốnglàkhôngchờđợi #together

5 thoughts on “Tỉa những chiếc lá khô

  1. Ko, nó bị chết rùi, sau đợt tớ đi NCL ý, tớ cắt thân cây phơi khô rùi, thơm lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *