Thông minh là một loại khả năng sinh tồn

Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn.
Trong cuộc sống thực tế, những người không chịu thiệt thòi là NGƯỜI THÔNG MINH, còn người có thể chịu thiệt là NGƯỜI TRÍ TUỆ.
NGƯỜI THÔNG MINH luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như trong làm ăn, họ luôn có thể thu về lợi nhuận – còn NGƯỜI TRÍ TUỆ tuyệt sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất trong kinh doanh, một số người thậm chí có phải bù tiền thì họ cũng làm, họ đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu.
Người trí tuệ đều biết rằng “không mất thì sẽ không được”.
Sưu tầm.
See Translation

Comments are closed.