Theo các bạn

Theo các bạn, nếu được đặt hàng thuê chụp ảnh, hoặc vẽ vời, hoặc làm cái gì đó… Thì cái ảnh, bản vẽ, hay công trình gì gì đó sẽ thuộc về ai:
1. Chủ đầu tư
2. Tác giả
… khó nghĩ ghê.
Xưa nay, Lâm đi chụp ảnh thì cứ hay nghĩ mình được thuê thì… sản phẩm đó là của người ta rồi. Giống như đi vô ăn tô phở… thì tô phở ấy chả nhẽ của ông bán phở ah.
See Translation

Comments are closed.