T để đây để trl cho những đứa chuyên hỏi t: “bao giờ thì mầy giàu

T để đây để trl cho những đứa chuyên hỏi t: “bao giờ thì mầy giàu?” nhá.
Ah, câu đó toàn t tự hỏi mừn.
Chả liên quan cơ mà t sinh tháng 1 các m ạ.
Số dồi. Số dồi. Còn đỡ hơn đứa sinh t4. Đứa nào sinh tháng nào “điểm rank” đê
See Translation

Comments are closed.