Stt của fbker Nguyễn Quang Thạch

Stt của fbker Nguyễn Quang Thạch – người cõng sách về nông thôn:
” Các đồng chí hãy khắc cốt ghi tâm rằng chúng ta hãy biến tiếng éc của chúng ta thành các bản nhạc đi vào tâm trí các loài. Hãy cho các loài biết rằng, dù chết, thì cái chết là sự ban ơn của chúng ta. Các đồng chí nam to khoẻ hãy nhớ rằng đối với lũ cừu báo nữ thì hãy dùng trym và thức ăn ngon để chúng nói về sự vĩ đại của chúng ta. Các loài sẽ thấy sự thống trị của chúng ta là duy nhất.
Nhân ngày Phật Đản, chúng ta cần biết tài dùng con vật của Ngài Tam Tạng, một đệ tử của Phật. Từ kẻ ăn thịt người đến kẻ dâm đãng và tham lam đều được Ngài TT dùng đi lấy Pháp của Đức Phật.
Nhưng tôi đề nghị các thành viên Sách hoá nông thôn không nhận tiền của bọn lưu manh, trộm cướp làm tủ sách cho con trẻ. Tri thức đến tâm trí con trẻ cần theo con đường duy nhất là lương thiện và thành tâm.”