Sa Huỳnh và Champa là những mảng nghiên cứu thực sự thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong và ngoài nước

Sa Huỳnh và Champa là những mảng nghiên cứu thực sự thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong và ngoài nước. Hàng năm, những công trình nghiên cứu về Sa Huỳnh và Champa luôn được công bố để chia sẻ và thông báo những kết quả nghiên cứu đến với giới học thuật và đọc giả. Những trao đổi về các công trình nghiên cứu được công bố cũng thực sự rất sôi động. Một nhóm tác giả đã phản biện “Sách Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn, Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến được ấn hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội) vào năm 2015. Nhóm tác giả đã chỉ ra ba nhận thức sai lầm từ công bố của nhóm tác giả này: [1] về khoa học: đầy sai lầm; [2] về quan hệ dân tộc: dễ gây ngộ nhận, mất đoàn kết; từ đó [3] độc giả phổ thông tiếp nhận tri thức sai lạc và nguy hiểm.
TIẾP TỤC LỜI KÊU GỌI KÝ TÊN KIẾN NGHỊ THU HỒI SÁCH NÀY, TÔI TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ANH EM BẠN BÈ, CÁC NHÀ KHOA HỌC CÙNG KÝ TÊN KIẾN NGHI NÀY ĐẾN NGÀNH CHỨC NĂNG. MỘT CÔNG TRÌNH TỆ HẠI NHƯ VẬY PHẢI ĐƯỢC THU HỒI. HÃY CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN TRẺ. HIỆN TẠI CHỈ CÓ 40 CHỮ KÝ… CÓ LẼ CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA ĐANG QUAN TÂM NHIỀU VẤN ĐỀ KHÁC HƠN CHĂNG?
Các anh chị muốn hiểu thêm về những phản biện này thì xin vào trang nghiên cứu Chăm của nhóm Chamstudies.
LINK 1: http://chamstudies.net/phan-bien-sach-van-hoa-sa-huynh-voi…/
LINK 2: http://chamstudies.net/phan-bien-sach-van-hoa-sa-huynh-voi…/
Chúng tôi sẽ công bố bài báo khoa học phản biện sau khi tạp chí xuất bản ấn phẩm trong dịp Tết này.
Trân trọng cảm ơn quý bạn bè, các nhà khoa học đã quan tâm.