Quy trình kiềm tra 4

Quy trình kiềm tra 4.0 !
Thời buổi này đã đi vào giai đoạn 4.0; rất nhiều thông tin chỉ cần (và phải cần) kiểm tra trên mạng, chứ không phải từ tờ giấy. Thí dụ vé máy bay VN, chỉ cần in tờ mã code, hoặc đưa màn hình phone có tin nhắn mã code.

Mua vé máy bay nhanh chóng tại: http://vanhocnhanuocvn.com/lam-sao-de-mua-ve-may-bay-re-nhat/

Đối với giấy chứng nhận của các tổ chức Y tế, nông nghiệp, Thực phẩm…luôn luôn được xác minh trên web của tổ chức đó; thí dụng công ty tui có trang trại được cấp chứng nhận Global Gap; họ gửi mail qua thông báo số chứng nhận; kèm theo file chứng nhận. Mình thích thì in ra giấy chưgn trên tường cho đẹp; nhưng cốt yếu là cái code được cấp để công ty nhập khẩu kiểm tra, họ chỉ cần tra trên web của tổ chức cấp Globap GAP là xong, và không thể làm giả.
Tuy nhiên theo thông tin trên báo, thì cục dược của bộ Y không thèm sử dụng internet tra cú cho phiền phức; cứ căn cứ trên giấp nộp của Pắc ma, rồi lấy kính hiển vi soi, và kết luận đồ jin, vì không thấy dấu cạo sửa.

 

Comments are closed.