Quan Vũ Cạo Xương Chữa Tay Ư

Quan Vũ Cạo Xương Chữa Tay Ư, có là quái gì ?
Sư trưởng sư đoàn 2, Thượng tướng Nguyễn Chơn.
Cuộc đời ông thì có nhiều chuyện để kể, nhưng có 3 chuyện đáng chú ý nhất
– Năm Pháp tái chiếm Đà Nẵng, Nguyễn Chơn xin cha cho đi đánh giặc. Cha mẹ không cho, Nguyễn Chơn bước ra cầm con dao chặt thẳng đứt phăng vào ngón chân út. Băng cái chân còn chưa lành vết, Nguyễn Chơn lên đường đi đánh giặc.
Và, quê hương, gia đình đã tiễn ông lên đường tòng quân sau sự kiện vừa hiếm có vừa kinh hoàng ấy
– Năm 1972, trên đường hành quân, xe của Nguyễn Chơn trúng đạn bốc cháy. Còn vị chỉ huy Nguyễn Chơn thì lành lặn không một vết thương cùng cặp tài liệu. Bom đạn Mỹ nó chán ông thì phải.
– Tướng Nguyễn Chơn còn nổi tiếng về khả năng chịu đau. Bị mấy vết thương nơi cánh tay trái, để tiết kiệm thuốc tê cho thương binh, vị chỉ huy Nguyễn Chơn tự tay cầm dao mổ rạch và rút đầu đạn ra khỏi cánh tay mà không cần thuốc tê. Còn mảnh đạn chui quá sâu, ông tuyên bố “Giờ rút ra thì không đi đánh giặc được, để đó đã”. Và ông để luôn cho đến sau này.
Thấy không, Quan Vũ cạo xương chữa thuốc đã là cái quái gì.

Comments are closed.