Quan điểm về BOT của người theo trường phái tự do cá nhân:

Quan điểm về BOT của người theo trường phái tự do cá nhân:
1. Làm đường có thu phí là đúng. Giải thích: Dùng tiền ngân sách làm đường (miễn phí) nghĩa là người dân Lạng Sơn, Lai Châu… có thể chẳng bao giờ tới Tiền Giang hay Cà Mau… cũng phải nộp thuế để làm đường cho người Tiền Giang hay Cà Mau… đi và ngược lại, người dân Tiền Giang, Cà Mau.. có thể chẳng bao giờ tới Lai Châu hay Lạng Sơn .. cũng phải đóng thuế để làm đường cho người Lai Châu hay Lạng Sơn… đi..v.v.. Người theo trường phái tự do cá nhân cho rằng đường cái thì cũng như mớ rau muống, ai đi/ăn người đó trả, đi ít/ăn ít trả ít; đi nhiều/ăn nhiều trả nhiều. Thế là rất sòng phẳng.
2. Nhưng mọi sự phải MINH BẠCH. Nghĩa là khi nhà nước thấy cần làm con đường nào đó thì phải đấu thầu, có kiểm toán đàng hoàng; sau đó lắp ở mỗi trạm thu phí đồng hồ chĩ rõ chi phí đã bỏ ra (có cả lãi) và hiện đã thu được bao nhiêu, ước lượng thời gian thu tiếp là bao nhiêu. Hiện nay đây là việc khả thi về kĩ thuật.
HẾT Ạ.

Comments are closed.