Poll : Bạn nghĩ gì khi giáo sư giảng dạy đại học mặc quần đùi thuyết giảng trước sinh viên

Poll : Bạn nghĩ gì khi giáo sư giảng dạy đại học mặc quần đùi thuyết giảng trước sinh viên ?
1. Ủng hộ.
2. Phản đối.
3. Tùy.
Poll này nhứn mạnh : việc ổng ăn mặc zẫy zẫy đó để dạy học, được ko ?
1. Được/Nên
2. Không/Không nên
3. Chờ tui (và đồng bọn) xét lại.
Shuýa !

Comments are closed.