Phiên Đấu giá số 04

Phiên Đấu giá số 04 – Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn’s đã kết thúc cực kỳ thành công với 23/28 tác phẩm được gõ búa.
Chúc mừng Nhà Đầu tư Nghệ thuật Nguyễn Phan Huy Khôi – Người đấu giá thành công với mức giá kỷ lục (35.000 USD) của Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn’s: Tác phẩm Hạ Long, lot số 13.
See Translation

26 thoughts on “Phiên Đấu giá số 04

  1. Quá ngưỡng mộ cái chất tài tử của người chơi trong phiên đấu giá này. Biểu cảm trên gương mặt anh ấy lúc trả lời phỏng vấn thật tuyệt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *