Nước Mận Made By Chi Pi

Nước Mận Made By Chi Pi! Pi thì Ít mà Chi Thì nhiều !
Mận Là Khách Cho – Nhân viên rửa cắt Gọt . Bạn Pi chỉ phụ hoạ tí thôi đòi Check In ahx bảo Có làm đâu mà Check In
Tóm lại K phải mình Làm nhưng mình thíc thì m check thoai . Vì mình vẫn có công Bốc Mận bỏ vào lọ – và To nhất là Công Được Khách cho Mận ạ ahihi
Còn Nhân viên Cắt thì kệ nhân viên
Check In tí mà Cả nhà Bảo Lý Thông chứ Thật Là Sai qá điiiii
P/s: Uống xong say Hơn rượu

Comments are closed.