Những vần thơ về thải độc tại resort Alba

Những vần thơ về thải độc tại resort Alba
Tranh thủ phút rảnh rỗi chờ máy bay cất cánh, “nàng thơ” Thanh Giang Tran bèn cao hứng thả mấy câu thơ:
“Ngọc quý, nấm Can đã trả nàng (Hà)
Ra về chúng tớ chẳng thèm mang
Ngày ngày nhớ bạn dầu lại uống
Gặp lại chúng ta cùng khoe…hàng”
Hoàng Huy đang ngồi trên xe buýt bèn họa lại:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Gạo lức cơm rau đã sẵn sàng
Tối tối thi nhau ngồi đếm hạt
Chương trình thải độc thật là sang”
Và rồi Giang kết thúc bằng mấy câu:
“Khoe hạt khoe hàng khoe đủ thứ
Uống dầu uống dấm né coca
Sang năm sạch nấm người sạch bệnh
Bồi hồi lại nhớ giáo sư Hà”
Hi hi hi ha ha ha

Comments are closed.