Ngày hôm nay

Ngày hôm nay, 5/5/2017. Tui ghi nhớ trong cuộc đời là ngày lần đầu tiên tui đi nhuộm tóc vì đầu bạc !! Mặc dù tui mới tròn 24 tuổi !! Huhu..
Ôi !! Tuổi thơ của tui đâu?? Tui mới 24 thôi mà!!!
15 năm sau ai hỏi thì tui vẫn nói tui 24 tuổi !!
Cho dù Thỏ con 24 tuổi thì mẹ cũng là 24 tuổi !!
Huhuhuhu..
Để xem Bình Minh nhuộm màu gì đây nhỉ..

Comments are closed.