Nếu tất cả các tài xế GRAB đều làm gương chạy đúng luật giao thông hen

Nếu tất cả các tài xế GRAB đều làm gương chạy đúng luật giao thông hen.
Hiệu ứng đám đông cho thấy: chỉ cần 01 người lấn vạch người đi bộ thì số đông theo sau sẽ lấn, 01 người đi nguọc chièu qua làn xe kia thì hàng loạt xe sau lao theo.
Nên Liên có ước mơ rất đơn giản: tài xế Grab sẽ được đánh sao theo mức độ tuân thủ luật giao thông thật cao, ai đó cho phép Grab quảng cáo trên áo và mũ để lấy tiền quảng cáo bù việc chạy hơi chậm tí vì đúng luật
P/S: nhớ câu chuyện đàn chuột của em HÙNG