“Nếu muốn

“Nếu muốn, bạn sẽ tìm cách. Còn nếu đã không muốn, bạn sẽ tìm lý do”
“Kiểm soát và nắm bắt được thời gian lúc sáng sớm cũng giống như lời khuyên tài chính rằng: Hãy chi trả cho bản thân trước khi thanh toán các hóa đơn vậy. Nếu chờ tới cuối tháng để tiết kiệm, bạn sẽ không tiết kiệm được gì bởi lẽ chẳng còn gì để tiết kiệm. Cũng giống như vậy, nếu bạn định đợi tới cuối ngày để làm những việc có ý nghĩa nhưng không thực sự cấp thiết như tập thể duc, đọc sách, theo đuổi sở thích cá nhân, suy nghĩ về sự thăng tiến trong sự nghiệp, phát triển tổ chức của mình hoặc chăm sóc cho gia đình mình thì chắc chắn bạn sẽ chẳng còn thời gian để làm bất cứ điều gì kể trên.
Nếu muốn làm điều gì đó, hãy thực hiện ngay khi bắt đầu ngày mới”
See Translation

Comments are closed.