Nắng vàng mật ong

Nắng vàng mật ong …… và hong
Mượn chút nắng vàng hong tạnh mưa ngâu
Óng ánh mật ong, ngọt ngào trên má
Nắng vương lên da, rót mật trong lá
Cho hồn lữ khách đắm chìm nơi đâu?
Photo by: Ben Karamen – Ben Media Company – The Pioneer in Brand Photography.
Taken Place: Grenoble, France, July 2017.

Comments are closed.