Một cuộc đời mới đã bắt đầu từ đây

Một cuộc đời mới đã bắt đầu từ đây, thật sự lâu lắm rồi mình mới có được lại cảm giác dậy thật sớm, thật an lành làm sao, mình như thấy có ánh sáng soi đường, đúng như đức Phật nói “không có con đường tới hạnh phúc mà Hạnh phúc chính là con đường” vậy. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những anh chị, bạn bè đã gieo duyên cho mình có được những hạt giống tốt và nảy nở, 4 ngày vừa qua được trải nghiệm với Thiền đã cho mình quá nhiều lợi lạc, thời gian tới mình sẽ tiếp tục thực hành, trải nghiệm và chia sẻ với tất cả anh chị em, bạn bè những niềm vui và hạnh phúc của mình, để chúng ta giảm được bớt âu lo phiền não trong cuộc sống. Để có được một cuộc sống Tự do, Hạnh phúc và An lành thực sự _()_

Comments are closed.