Mọi người dân Việt Nam đều mong muốn có một cuộc sống yên bình

Mọi người dân Việt Nam đều mong muốn có một cuộc sống yên bình, ấm no hạnh phúc, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, song trong xã hội hiện nay do có một số lượng không nhỏ cán bộ, Đảng viên thoái hóa biến chất, mang nặng tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, hống hách, chuyên quyền, khi có một tý quyền, tý chức là coi người dân không ra gì, mặc dù có nhiều người trình độ năng lực, trình độ hiểu biết còn kém hơn nhiều người dân bình thường, song vẫn cứ dương dương tự đắc..! Vì trong tư tưởng của họ luôn nghĩ rằng họ được nhà nước và pháp luật bảo hộ nên họ muốn làm gì thì làm, nếu người dân có phản đối những việc làm sai trái của họ, thì họ lại dùng thủ đoạn “Cáo mượn oai hùm” để chụp mũ cho người ta là chống đối người thi hành công vụ. Vì vậy mà từ nhiều năm nay người dân phải chịu cảnh bức xúc, ức chế có những lúc lên tới tột độ mà điển hình mới nhất là vụ Đồng tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Nếu như ông Nguyễn Đức Chung và các vị ĐBQH về sớm hơn thì sự việc sẽ hoàn toàn khác, không đến mức một vùng quê yên bình có truyền thống Cách mạng lâu đời, luôn luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chỉ vì “cực chẳng đã”, bị dồn vào đến chân tường nên không còn con đường nào khác mà phải gây ra sự việc rất đáng tiếc đến như vậy..! Việc làm của ông Chung lần này là rất đáng hoan nghênh, ông đã tạo cho nhân dân Đồng tâm nói riêng và nhân dân Mỹ Đức nói chung có thêm lòng tin với Đảng, với pháp luật, tôi là người dân Thạch thất, Hà tây cũ, song cũng luôn luôn theo dõi thông tin về sự kiện Đồng tâm, chúc ông mạnh khỏe và luôn luôn sáng suốt giúp đỡ bà con Đồng tâm làm sáng tỏ vụ việc này. Xin chân thành cảm ơn ông…!!!