Mỗi lần xem lại phim của Ozu lại có thêm một khám phá mới

Mỗi lần xem lại phim của Ozu lại có thêm một khám phá mới, một cảm nhận mới.
(Danh sách phim đã xem :
1961 – The end of Summer
1962 – An Autumn Afternoon
1959 – Good morning – Ohayô
1960 – Late Autumn
1958 – Equinox Flower
1959 – Floating weeds
1953 – Tokyo Story – Tôkyô monogatari
1956 – Early Spring
1957 – Tokyo Twilight
1951 – Early Summer
1952 – Flavor of Green Tea Over Rice – Ochazuke no aji
1949 – The Brothers and Sisters of the Toda Family
1950 – The Munekata Sisters
1948 – A Hen in the Wind – Kaze no naka no mendori
1949 – Late Spring
1936 – The Only Son
1937 – What Did the Lady Forget – Shukujo wa nani o wasureta ka
1942 – There Was A Father – Chichi ariki
1935 – An Inn in Tokyo – Tôkyô no yado
1936 – The Lion Dance -Kagamijishi
1933 – Passing Fancy – Dekigokoro
1934 – A Mother Should Be Loved – Haha wo kowazuya
1934 – A story of floating weeds – SILENT
1933 – A Woman of Tokyo – SILENT
1933 – Dragnet Girl – SILENT
1932 – I Was Born But – SILENT
1932 – Where Are The Dreams Of Youth – SILENT
1930 – Walk Cheerfully – Hogaraka ni ayume – SILENT
1931 – The Lady and The Beard – SILENT
1931 – Tokyo Chorus – Tokyo no kôrasu – SILENT
1930 – That Night’s Wife – SILENT
1929 – Fighting Friends – SILENT
1929 – The Charging Kid – SILENT
1929 – Days of Youth – SILENT )

4 thoughts on “Mỗi lần xem lại phim của Ozu lại có thêm một khám phá mới

    1. thậm chí là đồ sộ hơn cả tớ và cậu nghĩ 🙁 tớ cũng thích Ozu cơ mà thích nhất An Autumn Afternoon

  1. TPD chiếu phim nhiều ng lắm ấy 😕 nhưng nếu cậu muốn hôm nào lên TPD chiếu phim Ozu cho cậu xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *