Mỗi khi cafe gặp lại bạn bè

Mỗi khi cafe gặp lại bạn bè, đàn bà chúng em lại chỉ quẩn quanh chuyện công việc, nhà cửa, con cái. Và mỗi khi đụng tới con cái, thì trăm lần như một em nghe bạn em nó thở ra câu ” Mấy con mẹ mà Tu lắc dzật dzây thì con cái đứa nào cũng dzỏi dzang, tử tế”. Em nghe xong lần nào cũng thấy tổn thương ghê gứm, vì dzõ dzàng em hiền nhất dzải Ngân Hà ( Con nào đòi hiền hơn là em dziết mẹ nó hết dzồi).
Em vốn dzĩ nhí nhố dzất, em không được như các bà mẹ khác, luôn yêu con bằng những ngôn từ tình tứ như lũ tràn bờ đê Sông Hồng mỗi mùa bão đến.
Em để nó tự nhìn, từ chiêm nghiệm, tự rút ra bài học cho bản thân mình bằng cuộc sống hàng ngày xảy ra quanh nó, bằng suy nghĩ hạnh động của những người đang sống cùng nó.
Em không yêu con kiểu tôn thờ mu muội, kiểu lăn lê bò toài hầu con như tì nữ tiến cung, có chăng chỉ là tôn trọng trong suy nghĩ và quyết định cá nhân của nó mà thôi.
Người ta nói, con cái là bản sao của cha mẹ, em thì luôn mong nó sẽ chuẩn và hoàn chỉnh hơn em. Hay ít ra bằng em cũng được.
P/s: Muốn lai trym khóc lóc kể lể chuyện bị xã hội áp bức quá đê, mà chưa thuê được người ma ki nhê, lên hình xợ xấu. Hí hí.
Mí cả ngày mai cuối tuần dzồi. Xướn nhẻ.

Comments are closed.