Mình sẽ để đây

Mình sẽ để đây, chú thích thêm một chút là bạn Phương là hot FBker chuyên mảng homeschooling với số bài viết có lượng likes rất lớn.
Hai ảnh còn lại là chụp màn hình cái post post ảnh của mình, tại cùng thời điểm mình chụp màn hình post của Phương.
Hai cái chênh nhau 1 tiếng.
Điều này thể hiện:
– Về cơ bản, ảnh hình dễ câu likes hơn, đặc biệt là những thứ gây shock.
– Về tính đại chúng/chất lượng nội dung theo thị hiếu đa số: likes k thể hiện – nhưng shares chắc chắn thể hiện
Vì vậy, k phải tự nhiên mấy cô hot gơn phải cố thêm mấy câu cáp sần đíp đíp, hoặc tạo scandal rồi kèm ảnh mình vào, nhỉ?!

Comments are closed.