Mình cần mua một cặp ngựa đã thuần hóa và trải qua huấn luyện

Mình cần mua một cặp ngựa đã thuần hóa và trải qua huấn luyện, có thể sử dụng để đi lại trong khu vui chơi đông người.
Do vụ này chưa có kinh nghiệm gì cả nên mọi người ai có thông tin mong tư vấn thêm và giới thiệu giúp.
Liên hệ 01669999999.
Trân trọng!

Comments are closed.