MC Thành Trung và mình trên đường tháp tùng vợ chồng danh thủ Clarence Seedorf và Cúp bạc Champions League xuống Hải Phòng

MC Thành Trung và mình trên đường tháp tùng vợ chồng danh thủ Clarence Seedorf và Cúp bạc Champions League xuống Hải Phòng, trong một sự kiện lớn của Heineken.
Mình nghe nói ở dưới Hải Phòng đã có cuốn “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu”. Hôm nay mình sẽ kí cho các bạn nào đã có sách nhé. Bọn mình sẽ ở Cung văn hoá Việt Tiệp tối nay…

Comments are closed.