Mấy hôm nay

Mấy hôm nay , Đài nói nhiều đến cuôc cách mạng 4.0 , người máy sẽ lái xe rửa bát quét nhà ,,,thì đây người máy Vẽ tôi ,,, nhưng nghe nói trừ nghề Báo là Người máy không làm đươc Phóng viên ,,. Phen này không khéo các cháu đua nhau vào nghề báo là cái chắc!

Comments are closed.