Lao tâm khổ tứ lo cho nhà đầu tư BOT sao cho họ có muốn cũng không có cách gì lỗ được

Lao tâm khổ tứ lo cho nhà đầu tư BOT sao cho họ có muốn cũng không có cách gì lỗ được, còn người đi đường có nhẵn túi hay không thì ” cệ cụ”. Lo thắt ruột cho đường sắt bị ế còn hành khách muốn chọn cách bay nhanh thì ” cệ cụ”. Đau đầu nghĩ kế để hãng hàng không thu được nhiều tiền còn lợi ích của khách bay thì “cệ cụ”…Rõ ràng các quan chức cấp cao của Bộ Giao thông bây giờ có sự nhất quán tuyệt đối trong tư duy: Trung tâm của hoạt động kinh tế không phải là con người, mà là phương tiện. Với tư duy ấy cái cốc nên làm to chắc như cái bình cứu hỏa cho khỏi vỡ, còn uống nước thế nào thì cệ cụ chúng nó.

Comments are closed.