KÝ TẶNG VÀ TẶNG SÁCH KHÁT VỌNG VIỆT

KÝ TẶNG VÀ TẶNG SÁCH KHÁT VỌNG VIỆT
Do còn bận công việc ở FPT, cộng với số sách tặng lên đến 500, nên tôi không thể có đủ thời gian để trực tiếp tập hợp danh sách, địa chỉ nhận sách cũng như gửi sách qua bưu điện cho các bạn.
Vì vậy tôi có nhờ một số bạn làm công việc nhận thông tin, lập danh sách và làm thủ tục gửi sách tặng cho các bạn. Cá nhân tôi chỉ đủ thời gian kiểm tra danh sách, ký tặng sách và tặng sách trực tiếp cho người thân, thầy cô giáo, bạn học, cộng sự, đồng nghiệp ở FPT.
Để có thể tập hợp danh sách, địa chỉ nhận sách được thuận lợi, chính xác, không nhầm lẫn, đề nghị các bạn điền thông tin của mình vào Stt theo mẫu có 7 nội dung như sau:
1. Số thứ tự trong danh sách sắp xếp theo vần chữ cái a, b, c…. (gửi kèm Stt này)
2. Tên chính xác trên facebook
3. Nhóm nhận:
a) Nhóm TRỰC TIẾP là nhóm tôi đưa tặng trực tiếp bao gồm: người thân gia đình, thầy cô giáo, bạn học phổ thông 10C, bạn học tiếng Nga Mỏ Chén, bạn học đại học lớp Toán K14, Lý K14. Nhóm này ghi “TRỰC TIẾP”.
b) Nhóm nhận ở FPT (tầng 13 FPT 17 Duy Tân) bao gồm các bạn đồng nghiệp ở FPT và các bạn làm việc gần FPT. Nhóm này ghi: “FPT”
c) Nhóm gửi Bưu điện: không thuộc 2 nhóm trên, các bạn ghi “BĐ”.
4. Họ và tên người nhận (nếu thuộc nhóm gửi Bưu Điện)
5. Địa chỉ người nhận (nếu thuộc nhóm gửi Bưu Điện)
6. Số điện thoại người nhận (nếu bạn thấy cần thiết)
7. Nội dung viết lời đề tặng trong cuốn sách: các bạn chọn một trong hai mẫu sau:
a) Thân tặng
b) Thân tặng bạn ….
Giữa các phần các bạn thêm dấu chấm “.”.
Các bạn thuộc nhóm gửi Bưu điện thì phải có đầy đủ 6 nội dung (trừ số điện thoại là không bắt buộc). Các bạn nhận trực tiếp và nhận ở FPT chỉ cần 4 nội dung.
Một số bạn đặc biệt mà trong inbox và trong stt tôi đã confirm tặng sách mà không nằm trong danh sách 325 bạn thì các bạn đề số thứ tự là 326 (bạn Nguyen Cuong và Dang Huu Anh và một số bạn khác đề 326).
Ví dụ bạn Trần Út thì ghi như sau:
Số 292.
Trần Út.
BĐ.
Nguyễn Thị Mai Hoa.
Xóm 11, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An.
0904327272
Thân tặng
Ví dụ bạn Kiều Thắng thì ghi như sau:
Số 116.
Kiều Thắng.
FPT.
Thân tặng bạn Kiều Thắng
Để giúp tập hợp danh sách được đầy đủ, chính xác đề nghị tất cả các bạn trong danh sách thuộc nhóm FPT và BĐ gửi thông tin của mình trực tiếp trong stt này. Bạn nào đã gửi thông tin trước đó, hoặc đã inbox trực tiếp cho tôi vui lòng gửi lại lần nữa.
PS: Bạn nào thấy không muốn tên địa chỉ Public thì có thể Inbox.

Comments are closed.