Kiếm mãi mới được cái nhà nghỉ

Kiếm mãi mới được cái nhà nghỉ.
Vào đến nơi thì thấy mấy bạn gián đang tâm sự, đành quay ra định bảo taxi, thôi đợi anh, anh ngủ trên xe, ai dè cậu ấy đã đi mất rồi ^_^
Haha, hiểu ha :))))
Thôi kệ, mệt quá, thì mình làm quen nha! Đừng thân, đừng kéo đến chơi đông là được!

Comments are closed.