Không gì tệ hơn khi ra khỏi trường mà vẫn ngu dốt

1  
Không gì tệ hơn khi ra khỏi trường mà vẫn ngu dốt
– Cháy túi cũng tệ,
– Nhưng ngu dốt còn tồi tệ hơn.
– Điều cực kì tồi tệ là ngu dốt và cháy túi.Không gì tồi tệ hơn NỮA
– Trừ khi …….bạn bị bệnh.
– Bệnh, cháy túi, ngu dốt thì ở dưới đáy vực thẳm rồi…. Trừ khi bạn xấu xí…. Đó là đỉnh điểm rồi.
—-Đỉnh điểm của cuộc sống tồi tệ
>XẤU XÍ, BỆNH TẬT, CHÁY TÚI, NGU DỐT
Hãy học thật nhiều vì những gì ta học ảnh hưởng đến cuộc sống của ta (Jim Rohn)
St
See Translation

Comments are closed.