Kết thúc 6 tuần

Kết thúc 6 tuần. 6 bài đánh dấu những bước đi đầu tiên..
Mỗi chuyến đi là 1 bài học, 1 trải nghiệm, 1 cảm xúc khác nhau.. Dù không thể đưa hết vào trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi..Dù bản thân chưa cảm thấy hài lòng..
Nhà tài trợ chính kiêm Ban bánh khảo: #CR Cuong Nguyen
Producdtion by Trần Đức Duy and Duy Hùng

5 thoughts on “Kết thúc 6 tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *