HẠNH PHÚC LUÔN NGỜI

HẠNH PHÚC LUÔN NGỜI
(Ngũ độ thanh)
***********************************
Dìu nhau trọn ước nửa canh đời
Một cõi non bồng thoảng gió lơi
Chữ thệ tâm gìn giăng góc biển
Lời thương trí giữ vọng lưng trời
Bao mùa hạ trải tình xanh thắm
Mấy bận xuân về nghĩa đỏ tươi
Dõi nguyệt chung trà vui trẻ hát
Niềm tin hạnh phúc sẽ luôn ngời.
************************************
Bùi Tấn Hoàn. (630)
Minh họa : Cháu gái Nguyễn Luyến
************************************
Bài họa : Bap Lục
. BÌNH AN VỮNG Ở ĐỜI
( họa ngược – nđt )

Đỏ thắm hồng môi vẫn dạng ngời
Mây vờn phải giãn nụ cười tươi
Xuân về nghĩa đẹp tràn nơi đất
Hạ đến tình xinh tỏa mãi trời
Phố thị xanh màu đâu bỏ ngõ
Thôn làng sắc đượm chẳng hề lơi
Ngàn năm giữ trọn bao niềm ước
Hạnh phúc bình an vững ở đời.

Comments are closed.