Giải tỏa được sự căng thẳng của những giờ học

Cuộc khảo sát của học sinh cho phép học sinh nói về các vấn đề, nhu cầu và mong muốn của họ, đưa ra ý kiến về cách giáo viên có thể thay đổi hướng dẫn của mình để giúp thực hiện tốt hơn trong lớp. Biết rằng học sinh đã trải qua một thời gian khó khăn trong việc học nội dung, bạn muốn học suy nghĩ về điều gì sẽ làm cho họ thành công hơn trong lớp học của mình, làm thế nào để họ học tốt nhất, và những hoạt động nào trong lớp sẽ đem lại lợi ích cho việc học của họ nhiều nhất. Tất cả giáo viên đã trải qua một đợt thử nghiệm để cho học sinh của mình tham gia các cuộc khảo sát, và tham gia hai buổi thuyết trình bắt buộc trong suốt quá trình phát triển đội ngũ và giảng viên. Những ý kiến đưa ra để giúp các bạn học sinh giải tỏa được tâm lý, cũng như có cảm hứng động lực đến trường, đến lớp vui vẻ. Chính vì vậy các cuộc ngoại khóa, các cuộc thi chọn ra lớp có Áo lớp đẹp nhất cũng là một phần trong kế hoạch học tập để nâng cao tinh thần đoàn kết. Cũng như giải tỏa được sự căng thẳng của những giờ học.

Uncategorized