Gia cảnh khó khăn đến mức không có nổi cái quần lành để đi dự lễ ra mắt sách của chính mình

Gia cảnh khó khăn đến mức không có nổi cái quần lành để đi dự lễ ra mắt sách của chính mình…
Ơ, nhưng cái ảnh này có gì sai sai. Vì cái áo Chervo trên người rất chất nghệ. Nhưng có ai cấm người nghèo mặc Chervo đâu?
Tóm lại là mọi người mua sách ủng hộ mình thoát nghèo với ạ. Viết ba cuốn sách rồi mà vẫn trong diện đói nghèo…
#quanrachbansach

Comments are closed.