Gặp cảnh sát Mỹ xong buôn dưa Lê 1 lúc và trao đổi card visit với cảnh sát và lão ấy hẹn tối rỗi Alo đi chơi và nếu dịp nào sang Mỹ thì Alo bất kỳ khi nào nếu tiện

Gặp cảnh sát Mỹ xong buôn dưa Lê 1 lúc và trao đổi card visit với cảnh sát và lão ấy hẹn tối rỗi Alo đi chơi và nếu dịp nào sang Mỹ thì Alo bất kỳ khi nào nếu tiện
Cảnh sát Mỹ có hàng nóng nhưng thái độ rất nice
Không mất xu nào

24 thoughts on “Gặp cảnh sát Mỹ xong buôn dưa Lê 1 lúc và trao đổi card visit với cảnh sát và lão ấy hẹn tối rỗi Alo đi chơi và nếu dịp nào sang Mỹ thì Alo bất kỳ khi nào nếu tiện

  1. Anh ơi, nhìn Anh Wentworth Miller man như vậy nhưng cũng bị gay mà . Ai hay chứ ngờ đâu Anh. hichic 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *