Fb nhắc lại 2 năm trước

Fb nhắc lại 2 năm trước, cũng muốn share nhưng dạo này nhiều chuyện thị phi nên viết hẳn 1 stt treo để đây để năm sau đọc lại còn nhớ!
Túm quần lại là khi bạn chạy từ xe cc nhỏ -> cc lớn (cc là dung tích máy) sẽ có hai cách để bạn biết thế nào là bạn bè.
1.là cứ tiếp tục lên cc và các loại xe : bạn sẽ có thật nhiều bạn BÈ!!
2.là khi lỡ có thời thế thay đổi kiếm xe nhỏ chạy lại thì những người còn lại bên bạn mới là BẠN bè!!
(Nhớ những ngày chạy xe 150cc và chỉ cần bằng A1 vkl các chế Lam Nguyen,Quynh Nguyen,Nguyen Khoa Ha ơi) ,e đã bán xe,các chế sao??
See Translation

Comments are closed.