Đừng mong mỏi gì nhiều hơn nữa

Đừng mong mỏi gì nhiều hơn nữa.
Đừng hứa hẹn gì mãi mai sau.
Đừng thề thốt về việc trọn đời.
Giữ trọn phút giây này thôi, là viên mãn lắm rồi.
Chúng ta đều từng chông chênh, từng bất lực, từng gục ngã, gặp được nhau ở giữa dòng đời này đã là may mắn. Đừng cầu mong chi nữa…
Hiện tại thôi, mộng gì xa vời…

15 thoughts on “Đừng mong mỏi gì nhiều hơn nữa

  1. Bận gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe Hối ơi. Người ta hay nói “Ôm thì yếu mà Yêu thì ốm” đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *