Đừng mong mỏi gì nhiều hơn nữa

Đừng mong mỏi gì nhiều hơn nữa.
Đừng hứa hẹn gì mãi mai sau.
Đừng thề thốt về việc trọn đời.
Giữ trọn phút giây này thôi, là viên mãn lắm rồi.
Chúng ta đều từng chông chênh, từng bất lực, từng gục ngã, gặp được nhau ở giữa dòng đời này đã là may mắn. Đừng cầu mong chi nữa…
Hiện tại thôi, mộng gì xa vời…

Comments are closed.